Oud papier brengen 

7-3-2021

Tot er weer iets verandert omtrent de corona-maatregelen, mag u zelf uw oud papier naar het zwembladplein van de Looërmark brengen.

Bewaar oud papier en oud ijzer voor het goede doel in Loo!

Sinds jaar en dag halen de Oranje Commissie Loo en de Ouderraad van de Looschool oud papier en oud ijzer op bij alle huisadressen in Loo. Met het geld dat deze inzameling oplevert, kunnen wij in Loo leuke activiteiten organiseren. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om ons gezellige Loofeest te organiseren. En leerlingen van onze Looschool zijn blij met extra speelgoed, sportspullen voor op het plein of leesboeken. Bewaar dus uw oud papier en oud ijzer voor het goede doel!

Oud papier kunt u brengen
naar de parkeerplaats
Zwembad de Looërmark:
Als het oud papier weer opgehaald mag worden, is dat op deze data:
9 januari
6 februari
6 maart  7 maart + oud papier
3 april
1 mei
5 juni
3 juli
6 augustus
4 september *4 september
2 oktober
2 november *6 november + oud ijzer
4 december

Helpen? Graag!

Dankzij enthousiaste vrijwilligers van de Oranje Commissie Loo en de Ouderraad van de Looschool kunnen wij onze inzamelingsactie voortzetten. Extra hulp is nooit weg. Wilt u wel één of meerdere zaterdagen in het jaar helpen bij het inzamelen van oud papier of oud ijzer? Graag! Meld u dan even aan bij één van de contactpersonen.

Contactpersonen
Wendy Belt (contactpersoon Ouderraad Looschool)
Baarhorsterdijk 18

Telefoon (0570) 511678 of (06) 115 86614

Rina Beltman (contactpersoon Oranje Commissie Loo)
Arkelsteijnweg 3a
Telefoon (06) 126 348 28
oc.loofeest@gmail.com