Belangrijk nieuws: 

14-5-2020

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in De Stentor van 23 april jl. worden de oud papiercontainers gewoon iedere eerste zaterdag van de maand geplaatst op de parkeerplaats van  zwembad De Looërmark in Loo-Bathmen. In verband met de lage oud papier prijs werd in eerste instantie besloten om in april en mei geen container te plaatsen. In overleg met de gemeente en Circulus Berkel wordt nu weer iedere eerste zaterdag van de maand een container geplaatst. Vooralsnog wordt er in verband met het Coronavirus geen papier opgehaald in Loo. Voor de eerste zaterdag in juni (6 juni 2020) wordt iedereen dus verzocht het oud papier naar de parkeerplaats van zwembad De Looërmark te brengen. Zodra de situatie het weer toelaat om oud papier op te halen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de Oranje Commissie Loo en de Looschool.

Bewaar oud papier en oud ijzer voor het goede doel in Loo!

Sinds jaar en dag halen de Oranje Commissie Loo en de Ouderraad van de Looschool oud papier en oud ijzer op bij alle huisadressen in Loo. Met het geld dat deze inzameling oplevert, kunnen wij in Loo leuke activiteiten organiseren. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om ons gezellige Loofeest te organiseren. En leerlingen van onze Looschool zijn blij met extra speelgoed, sportspullen voor op het plein of leesboeken. Bewaar dus uw oud papier en oud ijzer voor het goede doel!

Oud papier kunt u brengen
naar de parkeerplaats
Zwembad de Looërmark:
Oud papier wordt
opgehaald aan huis:
4 januari
1 februari
7 maart  7 maart + oud papier
4 april GEEN CONTAINER
2 mei GEEN CONTAINER
6 juni
4 juli
1 augustus
5 september 5 september
3 oktober
7 november 7 november + oud ijzer
5 december

Helpen? Graag!

Dankzij enthousiaste vrijwilligers van de Oranje Commissie Loo en de Ouderraad van de Looschool kunnen wij onze inzamelingsactie voortzetten. Extra hulp is nooit weg. Wilt u wel één of meerdere zaterdagen in het jaar helpen bij het inzamelen van oud papier of oud ijzer? Graag! Meld u dan even aan bij één van de contactpersonen.

Contactpersonen
Wendy Belt (contactpersoon Ouderraad Looschool)
Baarhorsterdijk 18

Telefoon (0570) 511678 of (06) 115 86614

Rina Beltman (contactpersoon Oranje Commissie Loo)
Arkelsteijnweg 3a
Telefoon (06) 126 348 28
oc.loofeest@gmail.com